Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Základní škola a Mateřská škola Bujanov, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská školaBujanov

Nabídka práce: bližší informace v obsahu základní školy

Stanovení úplaty

Úplata ve školní družině

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.

Působnost a zásady směrnice

Tato směrnice upravuje podmínky pro stanovení úplaty za zájmové vzdělávání a její snížení či prominutí.

Zásady směrnice:

 • je vydána písemně,
 • je v souladu s právními předpisy,
 • vzniká na dobu určitou
 1. Přihlašování a odhlašování
  1. Ve školní družině je určena ředitelem školy vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování účastníků, vybírání úplaty, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.
  2. Přihlašování a odhlašování účastníků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů účastníka. O přijetí účastníka k činnosti družiny ve formě pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, spojené i s pobytem mimo školu se rozhoduje na základě písemné přihlášky. Součástí přihlášky k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činností je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.
  3. O zařazení účastníků do školní družiny rozhoduje ředitel školy.
 2. Stanovení výše úplaty ve družině    
  1. Výše úplaty nesmí překročit 100 % průměrných skutečných neinvestičních výdajů na účastníka v uplynulém kalendářním roce ve stejné nebo obdobné činnosti. Do rozpočtovaných výdajů, popřípadě do skutečných neinvestičních výdajů se nezahrnují výdaje na platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, na odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou za základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou účastníků, na učební pomůcky a rovněž výdajů na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, poskytované ze státního rozpočtu. 
  2. Ředitel školy touto směrnicí stanovil příspěvek rodičů účastníka na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině na 0,- Kč měsíčně za jedno dítě s účinností od 1.9.2021.Tato částka platí i pro každého dalšího účastníka v případě docházky sourozenců do školní družiny.
  3. Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže
   1. účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,
   2. účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo
   3. účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli.                                                                                            
 3. Podmínky úplaty
  1. Úplata je splatná předem, dohodnou-li se rodiče s vychovatelkou, mohou úplatu zaplatit ve dvou splátkách – za období září až prosinec a leden až červen.
  2. Pokud za účastníka není úplata uhrazena, vedoucí vychovatelka školní družiny o tom uvědomí ředitele školy nejpozději do jednoho měsíce. Ředitel školy může rozhodnout o případném vyloučení účastníka ze školní družiny.
 4. Závěrečná ustanovení
  1. Kontrolou provádění této směrnice je pověřena vychovatelka školní družiny.
  2. Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice v archivu školy se řídí spisovým řádem školy.
  3. Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1.9.2021

Bujanově, dne 1.8.2021

Mgr. Olga Floriánová
ředitelka školy

Příloha č. 1 - Stanovení úplaty ke stažení  (99.8 kB)
Příloha č. 2 - Prominutí úplaty ke stažení  (83.42 kB)

Školní družina

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Počasí

dnes, pondělí 4. 3. 2024
slabý déšť 12 °C 3 °C
úterý 5. 3. déšť 8/5 °C
středa 6. 3. slabý déšť 8/4 °C
čtvrtek 7. 3. slabý déšť 7/0 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Březnové slunce má krátké ruce.

Pranostika na akt. den

Na Kazimíra pohoda - na kobzole úroda.


Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na